bel redactie 074 - 256 66 99

Lof en twijfels over Hijschkamer op marktplein Hengelo

HENGELO Het plan voor de ‘Hijschkamer’ op het marktplein oogstte zowel lof als kritiek in de schouwburg, waar het project dinsdagavond is gepresenteerd. Zo twijfelt Berto Mulder, voorzitter van de Hengelose afdeling van Kon. Horeca Nederland, of de hal wel de magneet wordt die het college van B en W en kwartiermaker Gerard Cornelisse voor ogen hebben.


Maar de organisaties die actief zijn in de binnenstad zijn opgetogen over het plan. Zo is Hengelo Promotie blij dat er eindelijk wat gaat gebeuren en de Stichting Vastgoed Hengelo weet zeker dat het project sfeer en beleving aan het stadscentrum zal toevoegen. En dat vond de zaal ook in grote meerderheid, gezien het applaus en de reacties.

Er klonken evenwel ook twijfels door. Zo signaleerde Jacqueline Freriksen, raadslid van BurgerBelangen, ‘veel lucht’ in het plan van Cornelisse. Ze informeerde naar harde toezeggingen van de participanten. De kwartiermaker gaf aan dat het horeca-onderdeel is verzekerd via de deelname van Stravinsky en dat ook het ROC van Twente meedoet aan de invulling van de hal.

Hij had ook De Twentsche Courant Tubantia gepolst om er naartoe te verhuizen. Hoofdredacteur Martha Riemsma is volgens Cornelisse enthousiast, maar moet nog wel met de Persgroep overleggen. “Het is dus zeker geen luchtkasteel.” En beginnende ondernemers kunnen er de eerste vier jaar tegen lage huren terecht via het gemeentelijke exploitatieplan.

Vertegenwoordigers van platform Bosophetplein wezen onder meer op de leegstand in Hengelo: of dáár geen onderdelen konden worden ondergebracht, luidde een vraag. Maar waar het om ging, legde architect Adriaan Geuze van West8 uit, was het toevoegen van ‘beleving in de binnenstad.’ Grote concerten kunnen straks overigens niet meer op het marktplein, daar is het toekomstige ‘evenementenplein’ naast het stadhuis voor.

Wethouder Bas van Wakeren: “Dit is het plan! Dat willen we snel een definitief karakter geven. We kunnen snel met de fietsenkelder beginnen.” Het is ook de bedoeling dat de achter- en voorwand er snel komen te staan, om de Hengeloërs alvast een indruk te geven van het complex. Meer info op: www.hengelo.nu.