bel redactie 074 - 256 66 99

Lijsttrekkers Provinciale Staten maandag in Hengeloos Peil

Lijsttrekkers van politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten komen maandag naar politiek café Hengeloos peil in de schouwburg Hengelo. Zij gaan met elkaar in debat aan de hand van stellingen op thema's als woningbouw, milieu, zorg en leefomgeving.

Lobby

De lobby van Hengelo in Zwolle om 500 extra woningen te mogen bovenop de 300 toegezegde woningen tot 2030 lijkt vooralsnog mislukt. Het college van B en W van Hengelo vindt het belangrijk dat nieuwbouw in Hart van Zuid volop kan doorgaan. In de binnenstad zou mede door herbestemming van winkelpanden in woningen leegstand en verpaupering moeten worden tegengegaan. Wethouder Bas van Wakeren was in Zwolle om dit te bepleiten, maar Overijssels gedeputeerde Monique van Haaf trapt voorlopig nog op de rem. Ten Haaf is maandag in het politiek café als lijsttrekker van de VVD aanwezig.

Ziekenhuis

Het vorige college heeft zich sterk gemaakt voor behoud van een volwaardig ziekenhuis in de stad. De toekomst van een bereikbare basiszorg met spoedeisende hulp en poli’s is te belangrijk om aan zorgverzekeraars en Haagse regels over te laten. Zwolle zou veel meer de regie kunnen pakken, zoals gedeputeerde Eddie van Hijum stelde. Hoe dat dan zou moeten kan hij maandagavond uitleggen.

Warmtepompen

Een veelgehoorde bewering is dat de provincie méér doen op het gebied van milieu door ruimhartige subsidieregelingen voor zonnepanelen en warmtepompen in het leven te roepen. Een belangrijke pilot is de aardgasvrije wijk De Nijverheid, waaraan de komende jaren samen met Welbions wordt gebruikt. De gedachte is dat Zwolle, als rijkste provincie van Nederland, de Essent-gelden moet inzetten om huishoudens of zelfs complete wijken tegemoet te komen. Energie voor energie!

Giftreinen

Méér giftreinen die door Hengelo rijden staat haaks op het recht dat mensen hebben op een veilige leefomgeving. Hoeveel invloed heeft Zwolle op landelijke risiconormen die worden overschreden? Zoals bekend speelt Den Haag met de gedachte die normen nu ruimer maken, zodat het aantal giftreinen door Twente weer binnen de marges valt.

Kunstenaar Pier van Dijk draagt een column voor. Hengeloos Peil is een samenwerking van De Twentsche Courant Tubantia, Radio Hengelo TV en de schouwburg Hengelo. Het programma begint maandagavond om 18.30 uur. Zaal open om 18.00 uur. De toegang is gratis.