bel redactie 074 - 256 66 99

Leerwerkloket Twente blijvend in actie

Het aantal banen in Twente groeit sneller dan in de rest van Nederland! Deze mooie conclusie is te lezen in de Twente Index die onlangs is gepubliceerd. ‘Genoeg kansen voor iedere en die op zoek is naar een (andere) baan, denk je dan...’, zegt wethouder Mariska ten Heuw daarover. ‘Die conclusie is echter te voorbarig..."

‘Die conclusie is echter te voorbarig. Want helaas zien we nog steeds een soort mismatch tussen vacatures en kandidaten. Daarom is het van belang dat werknemers, werkzoekenden én scholieren een up-to-date beeld hebben van welke functies er voor hen op de huidige arbeidsmarkt beschikbaar zijn. En voor welke functies ze in aanmerking kunnen komen met wat bijscholing of erkenning van verworven competenties. Het Leerwerkloket Twente speelt hierin een belangrijke rol. Ik ben blij dat we in onze regio de handen op elkaar hebben gekregen, zodat het Leerwerkloket zich ook de komende jaren vanuit het Werkplein Twente kan blijven inzetten’.

Onlangs hebben het UWV, het ROC van Twente en de 14 Twentse gemeenten ingestemd met een financieringsvoorstel van het Leerwerkloket Twente. Vijf jaar lang investeren zij elk minimaal € 75.000 per jaar. Ook het AOC Oost draagt met een projectfinanciering bij. Vanaf 1 januari 2017 ontvangt het Leerwerkloket Twente bovendien een structurele financiering vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (€ 100.000). ‘We krijgen die bijdrage vanuit het Rijk omdat we er in Twente in zijn geslaagd om écht samen op te trekken: onderwijs, het UWV én gemeenten! Landelijk gezien lopen we hierin voorop’, aldus Ten Heuw.

Het Leerwerkloket is niet nieuw, het bestaat al sinds 2010. Door de goede resultaten en intensieve samenwerking is het loket nu duurzaam verankerd in het Twentse arbeidsmarktbeleid. De afgelopen jaren heeft het Leerwerkloket ongeveer 1.000 onafhankelijke adviesgesprekken per jaar gevoerd.