bel redactie 074 - 256 66 99

Kwartetten

Op zondagmiddag wordt er tijdens het programma "Kwartetten" gediscussieerd over actuele onderwerpen. Hierbij worden Hengelose gebeurtenissen breed bekeken en tegen het licht van de nationale en soms ook internationale actualiteit gehouden.

Meestal zijn er tijdens kwartetten vier gespreksdeelnemers. Bij toerbeurt zijn dit de vaste regelmatig terugkerende panelleden, maar daarnaast kan iedereen uit Hengelo aan het panel deelnemen.

In principe is minimaal één plaats aan tafel voor vrije deelname gereserveerd. Aanmelden kan via e-mail.

Ook tijdens de uitzending kan worden gereageerd via (074) 256 66 99, indien gewenst zelfs met een bijdrage in de uitzending.

In de zomermaanden schuift één gast aan en gaan we in op de achtergrond en voorkeur van deze gast.

Tijdschema