bel redactie 074 - 256 66 99

Kerstboom de deur uit? Twente Milieu haalt 'm gratis op

Kerstboom de deur uit? In de week van 8 januari haalt Twente Milieu weer gratis uw kerstboom op. Bewoners van laagbouw kunnen de kerstboom tegelijk met de groene of grijze container aanbieden, afhankelijk van de container die in die week bij u geleegd wordt. De kerstboom kan naast de container aan de straat worden gelegd. De kerstboom wordt apart van het andere afval opgehaald. Het kan dus zijn dat dit niet op precies hetzelfde moment gebeurt.

Bewoners van flat en appartementen kunnen de kerstboom aanbieden bij de ondergrondse restafvalcontainer. Let op dat de kerstboom ongeveer een meter van de verzamelcontainer afligt, zodat de container normaal geleegd kan worden.