bel redactie 074 - 256 66 99

Inzameling afval kost Enschede meer dan dat het oplevert

Gepubliceerd op: 13/11/2017

Inzameling afval kost Enschede meer dan dat het oplevert

De opbrengst uit afval blijft in Enschede achter bij de kosten. Om welke bedragen het gaat is niet bekend. Dat is pas na de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk.

Sinds de invoering van diftar zijn Enschedeërs meer afval gaan scheiden. In de eerste helft van dit jaar is 40 procent minder restafval aangeboden. Dat betekent dat een huishouden dit jaar tot wel 40 euro goedkoper uit is.

Dat is goed nieuws. Het bedrag wordt afgetrokken van het persoonlijke afvaltarief in 2018. Voor de gemeente betekent dit echter inkomstenderving. Als huishoudens dit jaar gemiddeld 10 euro goedkoper uit zijn dan verwacht, dan ontvangt Enschede in 2018 700.000 euro minder belastingen.

Gemis aan inkomsten

Het gemis aan inkomsten wordt niet gedekt. Dat komt vooral doordat kosten voor inzameling, transport en verwerking van restafval niet in hetzelfde tempo afnemen. Daarnaast kost het inzamelproces van kunststof en verpakkingen (pmd) meer dan de subsidie die Enschede hiervoor krijgt uit het Afvalfonds: 821 euro per duizend kilo. Terwijl de subsidie komende jaren afneemt, stijgen de kosten van het inzamelproces. In 2018 is het geschatte 'tekort' op pmd-afval 600.000 euro hoger dan dit jaar.

Voor andere extra kosten is bij invoering van diftar een voorziening getroffen. De meer dan honderd extra oranje plasticcontainers die dit jaar zijn geplaatst worden hieruit bekostigd, net als extra ritten die Twente Milieu maakt om gedumpt afval op te ruimen.

Spaarpotje
In het spaarpotje van afval zit eind dit jaar nog 2,9 miljoen euro. Volgend jaar haalt de gemeente hier 8 ton uit. De overgebleven 2,1 miljoen euro wordt in 2019 ingezet voor de overgang naar omgekeerd inzamelen. Enschedeërs moeten hun restafval dan zelf wegbrengen. Dat betekent dat er overal extra ondergrondse containers worden geplaatst. Na 2019 is het spaarpotje leeg. Er is dan geen buffer om onvoorziene uitgaven op te vangen. De komende jaren dreigt dus een forse verhoging van het afvaltarief, of er moet elders geld vrijgemaakt worden.

Het werkelijke verschil tussen inkomsten en uitgaven rond afval wordt pas bekend als in het voorjaar de balans wordt opgemaakt. De gemeente wil nu niets bekend maken. Daarom heeft Tubantia een beroep gedaan op de Wet openbaarheid bestuur (WOB).

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en TV Enschede FM. - Foto: Wilco Louwes

Bron: 1Twente Enschede

‹ Terug naar regionaal nieuws overzicht