bel redactie 074 - 256 66 99

In afgelopen vier jaar 426 statushouders naar Hengelo

HENGELO Er zijn sinds januari 2015 426 statushouders geplaatst in Hengelo. Daarnaast zijn er mensen naar Hengelo gekomen, die zoals elke Nederlander dat kan doen, naar hier verhuisd zijn. Daardoor wijken de cijfers inzake bijstand ook enigszins af van de plaatsingen. Dat laat het college van B en W aan fractievoorzitter Jeanet Nijhof van de Hengelose PVV weten.

“Daarnaast zijn er mensen naar Hengelo gekomen, die zoals elke Nederlander dat kan doen, naar hier verhuisd zijn.” Het gaat het in die vier jaren om 125 woningen van Welbions. “Terwijl er in de diezelfde periode zo’n 4800 mutaties/verhuringen zijn geweest. Dat betekent dat slechts 2,5 procent van het aanbod aan statushouders is toegewezen”, schrijft het college.

Nijhof stelde verschillende vragen over het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning en de financiële aspecten daarbij. Ze wil onder meer weten of vergunninghouders voorrang krijgen bij het toewijzen van huurwoningen. Maar dat is de verantwoordelijkheid van Welbions, aldus het college.

“Als er statushouders gehuisvest moeten worden, komen wij in goed overleg met Welbions tot een oplossing. Door allerlei maatregelen (o.a. minder snel verkopen van woningen) heeft de huisvesting van statushouders niet geleid tot substantieel langere wachttijden in Hengelo.”

In totaal is er aan 346 mensen een uitkering verstrekt. “Hiervan zijn er momenteel weer 102 beëindigd, waarvan er 41 uitgestroomd zijn naar werk in brede zin en 22 naar het volgen van onderwijs met studiefinanciering. We zien dat in 2018 de uitstroom hoger is dan de instroom in de uitkering”, antwoorden B en W aan Nijhof.

De PVV'er informeerde ook naar de ‘totale onderhoudskosten’: uitkeringen, toeslagen en ziektekosten. Maar over de hoogte van toeslagen en toeslagen is niets bekend. “Dit zijn geen gegevens die wij afzonderlijk registreren”, stelt het college. “Toeslagen gaan via het rijk. Voor ziektekosten is men verzekerd en kan men op de collectieve zorgverzekering van Menzis meeliften.”

De kosten voor bijstand aan statushouders zijn over die vier jaar bij benadering 8,4 miljoen euro geweest, dat is 6 procent van de totale kosten voor de bijstand in Hengelo, aldus B en W. Voor bijzondere bijstand waren de kosten ruim één miljoen euro, en daarbij gaat het voor een deel om leenbijstand.