bel redactie 074 - 256 66 99

Hengelose raad krijgt voorlichting over aanpak binnenstad

HENGELO De gemeenteraad zal via informele bijeenkomsten en, uiteraard, de besluitvorming over kredieten op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in de binnenstad. De eerste bijeenkomst is in december. De agenda: de herinrichting van het marktplein en het nieuwe ontwerp van de Enschedesestraat.


Het college van B en W wil de informatie aan de raadsleden op dezelfde wijze regelen zoals dat bij Hart van Zuid ging. Daarbij werd de raad af en toe bijgepraat over de stand van zaken. Hiermee geeft het college gehoor aan de nadrukkelijke wens van de raadsfracties om betrokken te blijven bij de voortgang van het actieplan voor de binnenstad.

De raad wordt gevraagd om 6,5 miljoen euro te reserveren voor het plan, naast de al beschikbare kredieten. Voor alle onderdelen in de uitvoering krijgt de raad vervolgens aparte voorstellen op tafel, waarbij zowel de kredieten als het ontwerp van groen licht moet worden voorzien. Dat geldt ook voor de herinrichting van het Marktplein.

Daarnaast worden ‘meetpunten’ ingebouwd, zodat de raad kan volgen of de ingrepen inderdaad effect hebben. Bezoekersstromen worden overigens al jaarlijks gemeten, waaruit blijkt dat het aantal bezoekers aan de binnenstad duidelijk afneemt, hoewel 2016 daarop een uitzondering vormde. Ook de verblijfsduur in en de waardering voor de binnenstad nemen af.

Het ‘integraal actieplan’ moet de bezoekersstroom weer laten aanzwellen. Ook de waardering moet hoger, want het centrum scoort een onvoldoende: 5,4. Dat cijfer moet binnen vier jaar boven de 6,5 uitkomen. Een ander belangrijk meetpunt wordt de leegstand in de binnenstad. Die moet terug naar 5 tot 10 procent. Ook wordt gekeken hoe de bestedingen en vastgoedwaarde in kaart kan worden gebracht.