bel redactie 074 - 256 66 99

Hengelo wil veel meer woningen bouwen dan toegestaan

HENGELO De gemeente maakt zich in Zwolle sterk voor de bouw van veel meer woningen in Hart van Zuid en de binnenstad. Zo wil Hengelo tot 2030 zo’n 500 huizen extra in Hart van Zuid kunnen laten bouwen. Het college van B en W praat binnenkort met gedeputeerde Monique van Haaf (wonen) over de kwestie.


De provinciale woonvisie, die elke twee jaar wordt bijgesteld, legt de gemeente teveel beperkingen op. Overijssel is op dit gebied de strengste provincie, zegt wethouder Mariska ten Heuw, die erop wijst dat ‘marktpartijen graag in Hart van Zuid willen bouwen.’ Maar dat zit er op basis van de huidige woonvisie niet in, naast de 300 woningen die in dit gebied op de kaart staan.

Die visie, die de woningbouwplannen in de Overijsselse gemeenten reguleert, loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan. De woonvisie wordt om de twee jaar bijgesteld, waarbij de markt ondertussen sterk kan veranderen. Ten Heuw: “Er is in Hengelo meer dan genoeg animo om te bouwen. Maar de provincie houdt te strak vast aan de voorgeschreven contingenten, dat verhoudt zich niet met de vraag. We willen kunnen mee-ademen met de behoefte.”

De gemeente wil ook meer flexibiliteit om in de binnenstad woningen te kunnen realiseren. “Voor een levendige stad is het nodig dat we daar woningen aan kunnen toevoegen”, zegt Ten Heuw. Er mogen van de provincie in Hengelo jaarlijks maximaal 220 huizen worden gebouwd. Dat is vastegelegd in de woonvisie, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd.