bel redactie 074 - 256 66 99

Hengelo wil meer betaalbare huurwoningen

De gemeenteraad van Hengelo heeft sociale woningbouw hoog in het vaandel staan. Dinsdagavond werden in de gemeenteraad vier moties over dit onderwerp aangenomen. De fracties van de SP, PvdA, GroenLinks, Burger Belangen, VVD, CDA en ProHengelo dienden een motie in voor het behoud en de bouw van betaalbare kleinere woningen (tiny houses) voor één- en tweepersoonshuishoudens. De zogenoemde ‘kabouterwoningen’ in de Bloemenbuurt en de witte huisjes in Veldwijk en de Nijverheid moeten behouden blijven en daarnaast zouden er binnen afzienbare tijd tenminste 15 kleinere woningen gebouwd moeten worden. Deze motie werd unaniem aangenomen.

In de andere aangenomen moties ging het om een onderzoek naar de werkelijke behoefte aan betaalbare huurwoningen dat voor juni 2017 afgerond moet zijn, een tweejaarlijks enquêteonderzoek naar de woonbehoefte van huurders en ingeschrevenen van Welbions en een stop op de verkoop van goedkope sociale huurwoningen.

Goede Noaber

Die verkoop van sociale huurwoningen heeft ertoe geleid dat er zich in hetzelfde huizenblok zowel huur- als koopwoningen kunnen bevinden. Huurders en huiseigenaren wonen soms direct naast elkaar. Het is dan ook niet meer dan normaal dat de eigenaren van voormalige huurwoningen tijdig worden betrokken bij renovatieplannen voor naburige huurwoningen, vindt het CDA. Toch blijkt dat lang niet altijd te gebeuren, getuige de circa 125 bezwaarschriften van kopersgroep de Jeu, Hunenborg-Nijhofshoek en Zwavertshoek tegen de renovatieplannen van Welbions. Het CDA kwam daarom met de motie ‘Goede Noaber’ waarin zij het college opdraagt om, samen met Welbions, een manier te vinden om woningeigenaren beter te betrekken bij ontwikkelplannen voor naburige huurwoningen. Deze motie werd met 34 stemmen voor aangenomen. Alleen GroenLinks stemde tegen.