bel redactie 074 - 256 66 99

Hengelo vier miljoen rijker door verkoop aandelen Vitens

HENGELO De verkoop van aandelen van waterbedrijf Vitens levert de gemeente ruim vier miljoen euro op. De aandelen worden voor 86,50 euro per stuk aan de provincie verkocht. ‘Zwolle’ heeft dat aanbod aan de gemeenten gedaan en Hengelo vindt het bezit van de aandelen geen kerntaak meer.


Van die mooie extra inkomsten is overigens niets te merken in de stad: de miljoenen verdwijnen in de algemene reserve. En dat levert een stevige financiële buffer op. De gemeente streeft op termijn naar een reserve van zo’n elf miljoen euro, maar de inhoud van het potje loopt volgens de berekeningen stevig op, naar bijna twintig miljoen in 2021. En daar komt die vier miljoen nog bij.

Maar dat is ook nodig, aldus het college, om tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. “Zoals de behoorlijke rsico’s die we nog lopen in het sociaal domein.” Door de verkoop van de Vitens-aandelen komt er overigens geen jaarlijks dividend meer binnen. Dat was 125 mille per jaar. Maar de verkoop van de aandelen levert veel meer op.