bel redactie 074 - 256 66 99

Hengelo's verleden op 'waardenkaart' gezet

Hengelo saai? Een stad met weinig historie, architectuur, buitengebied, monumenten? Dat blijkt best mee te vallen. Tip voor twijfelaars: pak de vernieuwde Cultuurhistorische Waardenkaart Hengelo er eens bij. Daar staat heel veel op: alle monumenten, oorlogsmonumenten, belangrijke invalswegen, terrein met grote archeologische waarde, Tuindorp ’t Lansink als beschermd dorpsgezicht, begraafplaatsen, waardevolle panden en grensstenen die de oude markegrenzen weergeven.


Deze ‘waardenkaart’ is een ‘onderlegger voor het verhaal van de historie van Hengelo, aldus het college van B en W, die de geactualiseerde versie met uitbreidingen heeft goedgekeurd. En die geschiedenis voert ver terug. “Van de oude markegrenzen tot heel recent: het feit dat Hengelo een wederopbouwstad is van nationaal belang.” De kaart speelt een rol bij het vaststellen van bestemmingsplannen en andere ontwikkelingen.

Onder meer het agrarisch erfgoed is in kaart gebracht met 230 karakateristieke boerderijen, schuren en stallen in het Hengelose buitengebied. En er staan nu ook alle oude grensstenen, marke- en jachtpalen op, die de werkgroep Markegrenzen, onderdeel van Museum Hengelo, in de laatste jaren heeft geïnventariseerd en, als dat nog mogelijk was, herplaatst. Ook het voormalige Gelders Overijssels Lokaal Spoor (GOLS) is op de nieuwe kaart te vinden.

Tuindorp ’t Lansink is een ander belangrijk onderdeel, met een lijst met karakteristieke en authentieke panden en erfafscheidingen. Bovendien bevat de waardenkaart een inventarisatie met enkele honderden panden in Hengelo die de Monumentencommissie heeft samengesteld. Dat overzicht is overigens nog niet compleet, volgend jaar komt er nog een aanvulling. De doelstelling van de Monumentencommissie: ‘Behoud van erfgoed door bewustwording.’

ARCHEOLOGIE
En dan is er ook nog de ‘archeologische verwachtingenkaart’, die een stuk verder terug gaat in de tijd.’ Een belangrijk stuk gereedschap: bedrijven, particulieren, projectontwikkelaars met nieuwbouw- of uitbreidingsplannen kunnen nu in één oogopslag zien of er archeologische vondsten te verwachten zijn. Dan zijn er twee mogelijkheden: ergens anders gaan bouwen óf de vondst laten opgraven en documenteren. In beide gevallen gaat het erom dat de sporen uit het verleden blijven bestaan of worden onderzocht.

Zichtbaar zijn ze niet meer, die sporen van de vroege historie. Er zijn wel enkele silhouetten van boerderijen gevonden uit de klokbekercultuur (zo’n 2.500 jaar v.Chr.) en uit de IJzertijd, rond het jaar nul. En uit een meer recente periode zijn twee havezathen bekend: Huys Hengelo en Olde Meule.