bel redactie 074 - 256 66 99

Hengelo in beroep tegen uitspraak parkeergarage De Beurs

HENGELO De gemeente stelt hoger beroep in tegen een uitspraak van de rechtbank over de exploitatie van parkeergarage De Beurs. Volgens de gemeente gaat het om ‘een activiteit van algemeen belang’ zodat er geen kosten hoeven te worden doorberekend. En dat vocht parkeergarages-exploitant Q-Park juridisch met succes aan.


De gemeente had dat ‘algemeen belang’ beter moeten onderbouwen, vond de rechtbank. Volgens de gemeente was er er sprake van een algemeen belang om te voldoen aan de parkeervraag van de Schouwburg Hengelo en het Hampshire-hotel. Daarmee zou ‘hinderlijk foutparkeren in dit deel van de binnenstad worden voorkomen.’

Daartegen kwam Q-Park, exploitant van parkeergarage De Brink en de P&R bij het station in het geweer: de gemeente zou de kosten zo kunnen drukken dat er sprake was van oneerlijke concurrentie. Waarna de rechtbank de onderbouwing als onvoldoende beschouwde.

Nu gaat de gemeente in hoger beroep. Volgens een in mededingingsrecht gespecialiseerde advocaat, die door de gemeente in de arm is genomen, heeft de rechtbank een onjuiste belangenafweging gemaakt. Een hoger beroep kan succes hebben, aldus de jurist.

De integrale kosten van parkeergarage De Beurs wordentrouwens nog niet doorberekend in de tarieven. Het college van B en W: “Denkbaar is dat de Autoriteit markt en overheid gedurende het hoger beroep handhavend gaat optreden. In dat geval kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd.”