bel redactie 074 - 256 66 99

Hengelo gaat weer vluchtelingen opvangen in voormalig woonzorgcentrum Hooghagen

Hengelo gaat weer asielzoekers opvangen. Het voormalige woonzorgcentrum Hooghagen aan de Havezatenlaan wordt hiervoor eind oktober weer in gebruik genomen. Deze opvang was eerder in gebruik van maart 2016 tot april 2017. Door de versnelde uitstroom van vluchtelingen kwam het gebouw toen leeg te staan. Er is plek voor maximaal 250 vluchtelingen.

Het COA heeft de locatie in Hengelo aangehouden in haar zogenoemde stille reserve. Dat wil zeggen dat in de toekomst het pand opnieuw gebruikt zou kunnen worden voor een vergelijkbare doelgroep. COA heeft het verzoek gedaan aan de gemeente Hengelo om van eind oktober 2018 tot maart 2019 weer tijdelijk vluchtelingen op te vangen.

Vanaf 19 oktober worden de voorbereidingen getroffen voor de opvang. De eerste bewoners komen vanaf eind oktober naar Hengelo. Het COA verzorgt de opvang en begeleiding van deze mensen en er is 24 uur een beheerder aanwezig.

De vluchtelingen die gehuisvest gaan worden, zijn mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn en aan het begin van de asielprocedure staan. Naar verwachting zal de bewonersgroep bestaan uit een mix van gezinnen en alleenstaande mannen en vrouwen.

Het COA heeft tijdelijk extra opvangplekken nodig omdat asielzoekers momenteel langer verblijven in de opvang. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, moeten langer wachten op een woning. Dit als gevolg van de krapte op de woningmarkt.

Daarnaast is de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst, mede omdat het aantal asielaanvragen sinds de zomer licht is gestegen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst werkt eraan om extra personeel aan te trekken en op te leiden, om zo de wachttijden te verkorten.