bel redactie 074 - 256 66 99

Haaksbergen maakt profiel voor nieuwe burgemeester

Gepubliceerd op: 06/06/2018

Haaksbergen maakt profiel voor nieuwe burgemeester

De gemeente Haaksbergen wil van start met de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester. Daarvoor moet eerst duidelijk worden wat voor een soort burgemeester de gemeente wenst. Zodra de gemeenteraad het profiel heeft vastgesteld wordt de vacature opengesteld.

Sinds 15 juni 2015 neemt Gerrit Jan Kok, oud-gedeputeerde van Overijssel, het ambt waar in deze gemeente. Hij is daarmee opvolger van Hans Gerritsen, die destijds eervol is ontslagen. Door de nasleep van het monstertruckdrama en doordat rust moest worden gebracht in de bestuurlijke verhoudingen binnen Haaksbergen, achtte de Commissaris van de Koning van Overijssel het niet wenselijk de procedure voor een nieuwe burgemeester eerder te starten.

De fractievoorzitters in de nieuwgekozen gemeenteraad van Haaksbergen hebben onlangs de wens te kennen gegeven om de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester te kunnen opstarten, en te beginnen met de voorbereidende werkzaamheden. De Commissaris van de Koning Staal heeft ermee ingestemd dat met de voorbereidingen voor een profielschets en een Vertrouwenscommissie wordt gestart. Na de zomer kan de gemeenteraad van Haaksbergen besluiten over het profiel voor de nieuwe burgemeester en zal daarna de vacature worden opengesteld voor sollicitanten. Gerrit Jan Kok blijft in de tussentijd aan als waarnemend burgemeester totdat de voordracht en benoeming van een nieuwe, door de Kroon benoemde, burgemeester rond is.

Bron: RTV Sternet

‹ Terug naar regionaal nieuws overzicht