bel redactie 074 - 256 66 99

Gratis compost en bladferment afhalen

Op zaterdag 30 maart is het Landelijke Compost. Op die dag kunnen inwoners gratis compost afhalen bij het Milieupark aan de Wegtersweg. (max. 2 zakken per huishouden). Vanaf maandag 1 april kunnen inwoners bij het Milieupark ook losse compost en bladferment ophalen. Ze hebben daarbij wel hun eigen schep en emmer nodig.

In Hengelo wordt een deel van het ingezamelde bladafval niet via composteren verwerkt maar via fermenteren. Zo ontstaat een rijke voedingsstof voor de bodem; fermenteren wordt gezien als een ‘hogere vorm’ van verwerken dan composteren. De compostactie geldt zolang de voorraad strekt. Het compost is gemaakt van het afval uit de groene container. Het groente-, fruit- en tuinafval wordt op deze manier volledig hergebruikt.

De gemeente Hengelo, Twente Milieuen Twence willen met het gratis verstrekken van compost inwoners bedanken voor hun inspanning om gft-afval gescheiden aan te leveren. Het Milieupark is geopend van maandag tot en met zaterdag van 09.30 tot 16.00 uur.