bel redactie 074 - 256 66 99

Goed idee voor de binnenstad? Vraag een Stadscheque aan!

Wie met een goed idee komt voor de binnenstad, maakt kans op een Stadscheque. Zo’n Stadscheque dient dan als startkapitaal voor een initiatief. ‘We willen met de Stadscheques ondernemende Hengeloërs uitdagen om met goede ideeën te komen voor onze stad. Een kleine impuls kan net het verschil maken en een initiatief tot een succes maken’, vertelt wethouder Marcel Elferink.

De provincie Overijssel heeft € 25.000 ter beschikking gesteld om dit mogelijk te maken. De stichting Centrummanagement Hengelo (SCH) neemt de verdeling van dat bedrag voor zijn rekening. Daarvoor heeft de SCH personen uit het bedrijfsleven gevraagd om in een beoordelingscommissie plaats te nemen.

De Stadscheques zijn onderdeel van Stadswerkplaats074. Daarin werken SCH, gemeente en
andere betrokkenen samen aan initiatieven die de binnenstad beter, levendiger en aangenamer maken. Ook de provincie Overijssel is daarbij betrokken. Een goede zaak, vindt Gerard Veldhof van de SCH: ‘Stadswerkplaats074 is een product van samenwerking. De provincie Overijssel onderkent het belang van samenwerking en wil daar ook aan bijdragen.

Iedereen kan een Stadscheque aanvragen via een mailtje aan secretariaat@centrummanagementhengelo.nl. een inschrijfformulier en uitleg retour. Handiger is natuurlijk een persoonlijk onderhoud. Veldhof: ‘Ik wil elke Hengeloër met een goed idee uitnodigen om op dinsdagochtend tussen 10.30 en 12.30 uur langs te komen in ons pand aan het Schouwburgplein 2. We hebben in de Stadswerkplaats074 veel kennis, kunde en netwerken bij elkaar die een bijdrage kunnen leveren om het idee verder te brengen.’ De ingediende ideeën worden getoetst door de beoordelingscommissie op haalbaarheid en de impuls voor de binnenstad.

Goede ideeën of projecten kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage van minimaal € 250 tot maximaal € 2.500 per project. De aanvragen voor de eerste toewijzingen moeten voor 1 mei 2017 zijn ingediend. Voor de tweede toewijzin gen moeten de aanvragen voor 1 oktober 2017 binnen zijn.