bel redactie 074 - 256 66 99

Gemeenteraad zoekt burgers met ideeën voor de stad!

Het hele jaar een reuzenrad in de stad of een spetterende fontein op de markt? Wie een goed idee heeft voor Hengelo kan op woensdag 24 mei terecht op de motiemarkt. Op deze markt kan iedereen ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht van raadsleden brengen. Weten ze een raadslid van hun idee te overtuigen? Dan kunnen ze samen met het raadslid een motie opstellen. Deze motie dient de politieke partij vervolgens in bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2018-2021 op 18 juli. Aanmelden voor de motiemarkt kan tot en met 14 mei.

De gemeenteraad bespreekt op 18 juli de Kadernota 2018 - 2021. Tijdens deze vergadering gaan politieke partijen moties indienen om zo aan te geven wat in hun ogen goede ideeën zijn voor Hengelo. Normaal gesproken bedenken de partijen deze moties zelf. Maar dit jaar kan zo’n motie het idee van een inwoner zijn.

Wie zich heeft aangemeld krijgt op woensdag 24 mei een kraampje op de motiemarkt. Raadsleden lopen vervolgens langs de verschillende kraampjes om een toelichting op de ideeën te krijgen en te zien of het wat voor hun partij is. Is er een ‘match’, dan vullen bedenker en raadslid samen een formulier in en leveren dat in bij de ‘marktmeester’. Met dat formulier verplichten ze zich om gezamenlijk de tekst voor de motie op te stellen. Het raadslid verplicht zich om de motie in te dienen op 18 juli.

Raadsleden zijn niet verplicht om met iemand een match aan te gaan. Maar het kan ook net zo goed zijn dat meerdere raadsleden geïnteresseerd zijn in een idee. Of de motie ook wordt aangenomen op de vergadering van 18 juli is natuurlijk afwachten. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die beslist.

Wie een idee heeft kan zich tot en met 14 mei aanmelden om mee te doen aan de motiemarkt. Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen op

www.hengelo.nl/motiemarkt.