bel redactie 074 - 256 66 99

Gemeente vraagt HeArtGallery en Art Hok voor pop-up kunstproject

Gepubliceerd op: 29/11/2019

Gemeente vraagt HeArtGallery en Art Hok voor pop-up kunstproject

Een maand voordat HeArtGallery en 074 PK / Art Hok definitief hun deuren sluiten, heeft het Hengelose college van B en W de twee podia voor de professioneel beeldende kunst gevraagd om begin 2020 een pop-up kunstproject te realiseren in de binnenstad. Om dit in gang te zetten zijn de partijen uitgenodigd voor 'een spoedoverleg' met een beleidsambtenaar. Dit overleg zou al volgende week moeten plaatsvinden.

Verbazing

Vanuit de Hengelose beeldende kunst wordt er met verbazing gereageerd op het verzoek van de gemeente Hengelo. Jan Noltes van HeArtGallery vraagt zich af hoe kan het gebeuren dat initiatieven als Art Hok en HeArtGallery haar deuren moeten sluiten en het college elders in de binnenstad zelf het initiatief neemt tot een pop-up en daarvoor ineens budget beschikbaar heeft. 

Ook bij de professioneel beeldend kunstenaars Renata de Frankrijker, Frans Mensink en Pier van Dijk van 074 PK / Art Hok is de uitnodiging van de gemeente voor een overleg over een pop-up in het verkeerde keelgat geschoten. De kunstenaars hebben er geen goed woord voor over dat er 'een verzoek voor een pop-up ideetje' komt, op het moment dat Art Hok en HeArtGallery noodgedwongen hun deuren moeten sluiten.

'Potje paniek-pop-up'

Die sluiting is het gevolg van het besluit van de gemeenteraad en college om de twee podia geen structurele steun te geven. De professioneel beeldend kunstenaars vragen al jaren om een vast onderkomen, structurele substantiële steun én de status van culturele kernvoorziening. "Wij schuiven niet aan voor een potje paniek-pop-up. Wij pop-uppen door het beleid al jaren en hebben daar inmiddels schoon genoeg van. Het zou een herhaling van zetten zijn," schrijven De Frankrijker, Mensink en Van Dijk in een reactie aan het college.

Procesvoorstel voor de beeldende kunst

Het idee van de gemeente Hengelo voor een pop-up komt voort uit het procesvoorstel voor de beeldende kunst dat het college heeft vastgesteld bij de evaluatie van de cultuurvisie. Daarin staat dat de gemeente samen met het programmateam binnenstad gaat kijken naar mogelijkheden voor een plek/podium in de binnenstad voor de beeldende kunstenaars. 

Geen extra geld

Er komt geen extra geld voor het pop-up-project. De gemeente wil het overgebleven aanjaagbudget 2019 voor het project inzetten, maar mocht dat niet voldoende zijn, dan worden er mogelijk middelen beschikbaar gesteld vanuit het Binnenstadbudget.

Hoewel HeArtGallery niet wil meewerken aan een pop-up, zegt Jan Noltes wel open te staan voor een gesprek met de gemeente om te zorgen dat HeArtGallery open kan blijven in afwachting van een nieuwe visie op de beeldende kunst. HeArtGallery zegt ook te willen meewerken aan een overdracht naar een nieuw te vormen bestuur of organisatie die de activiteiten kan voortzetten.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht