bel redactie 074 - 256 66 99

Gemeente stelt 6 ton beschikbaar voor vergroening wijken

Gepubliceerd op: 12/11/2019

Op 5 november heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld en heeft de raad extra geld beschikbaar gesteld om de wijken uit te breiden met groen. Voor de komende 4 jaar gaat het om een jaarlijks bedrag van € 150.000, totaal € 600.000. Hengelo telt negen wijken; in 2020 kunnen er twee wijken worden uitgevoerd voor gemiddeld € 75.000 per jaar. Volgend jaar komen als eerste de wijken Woolde en Noord aan de beurt.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders willen graag dat bewoners meedenken over de manier waarop de vergroening in hun wijk zou moeten plaatsvinden. Waar willen bewoners meer groen en hoe moet dat eruit zien? Hengelo telt negen wijken. De gemeente gaat in iedere wijk bewoners uitnodigen om hun ideeën in te brengen. Het is de bedoeling dat de hele wijk er iets aan kan hebben, dus ieder idee moet straks door meerdere huishoudens worden ingebracht. De ideeën kunnen worden gepresenteerd tijdens bewonersavonden. De gemeente kan zelf ook voorstellen doen, waarop bewoners kunnen reageren. De ideeën die passen binnen het budget en binnen de mogelijkheden worden bekend gemaakt, waarna bewoners kunnen aangeven welke ideeën zij het beste vinden. Het idee dat de meeste stemmen krijgt wordt dan in het najaar uitgevoerd. Het college van B en W brengt de gemeenteraad nu in een brief op de hoogte van de werkwijze.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht