bel redactie 074 - 256 66 99

Gemeente neemt pakket van maatregelen om hoge parkeerdruk te voorkomen

Gepubliceerd op: 27/12/2019

Op 3 februari 2020 verhuizen de medewerkers van de gemeente naar het stadhuis in de binnenstad. De gemeente heeft een plan gemaakt om hoge parkeerdruk te voorkomen in het gebied rond het stadhuis. De medewerkers worden bijvoorbeeld extra gestimuleerd om de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken. Voor medewerkers die echt op een auto aangewezen zijn, is er de mogelijkheid om een betaalbaar abonnement te kopen voor weekdagen in parkeergarage De Beurs. Ook andere mensen die in de binnenstad werken, kunnen zo’n abonnement kopen. Medewerkers die verder dan 15 kilometer van hun werk wonen, krijgen een werkgeverstegemoetkoming van € 10 per maand voor een parkeerabonnement in De Beurs of een OVabonnement.

Het plan is 18 september besproken met de gemeenteraad in de Politieke Markt. Ook zijn er twee enquêtes gehouden onder het personeel om in beeld te krijgen hoe de medewerkers straks naar hun werk komen.

Verwachting

In februari werken zo’n 750 mensen in het stadhuis in de binnenstad. Dat is inclusief uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel. Uit onderzoek blijkt dat 44% van de medewerkers aangeeft straks met de (elektrische) fiets naar het werk te komen. Ruim 45% is van plan straks met de auto naar het stadhuis te komen. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal automobilisten nog kan dalen met 13% als de voorwaarden goed zijn om met fiets of openbaar vervoer te komen. Medewerkers kunnen straks voor zakelijke ritjes gebruik maken van (elektrische) fietsen en auto’s die de gemeente beschikbaar stelt. Dat wordt duurzaam deelvervoer genoemd. Door duurzaam deelvervoer kan het aantal medewerkers dat met de auto komt ook nog licht dalen.

Fiets

Van de medewerkers die met de auto naar het stadhuis willen komen, woont een derde dichter bij dan 15 kilometer. Dat is de afstand die landelijk wordt gezien als maximale ‘fietsbare afstand’ met een elektrische fiets. De gemeente probeert deze medewerkers te stimuleren om met de (elektrische) fiets te komen. Medewerkers hebben de mogelijkheid om een fiets te kopen met belastingvoordeel. De medewerker koopt zelf een fiets en mag het aanschafbedrag van maximaal € 1.000 van zijn inkomen aftrekken zodat hij minder belasting hoeft te betalen. Tot 31 december 2020 wordt het maximale bedrag tijdelijk verhoogd tot € 1.250. Ook is vanaf 1 januari een nieuwe regeling beschikbaar van de Belastingdienst, zodat medewerkers zakelijk een fiets kunnen leasen. Het leasebedrag wordt in mindering gebracht op het salaris van de medewerker die daar belastingvoordeel bij heeft. De gemeente gaat deze regeling in de loop van 2020 faciliteren.

Parkeerabonnement

Een groep medewerkers blijft waarschijnlijk de auto gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze te ver wonen om te fietsen of niet in de gelegenheid zijn om met het openbaar vervoer te komen. Deze auto’s moeten ergens geparkeerd worden. Om gebruik van fiets en OV zoveel mogelijk te stimuleren, is parkeren niet gratis, zoals nu het geval is op de parkeerplaats van het stadskantoor aan de Hazenweg. 43% van deze groep geeft aan belangstelling te hebben voor een abonnement in parkeergarage De Beurs of Thiemsbrug. Het tarief van Thiemsbrug is € 55 per maand voor een abonnement op weekdagen. Er is geen belangstelling voor een abonnement in parkeergarage De Brink. Medewerkers, maar ook andere belangstellenden zoals werknemers in de binnenstad, krijgen daarom de mogelijkheid om een parkeerabonnement voor weekdagen te kopen voor gemeentelijke parkeergarage De Beurs. De voorlopige prijs van dit abonnement is ongeveer € 40 per maand. Er volgt nog een inzageprocedure over dit bedrag. Het definitieve tarief is april/mei bekend.

Langparkeerterreinen

Een abonnement op een van de langparkeerterreinen in de stad, bijvoorbeeld aan de Ir. M. Schefferlaan of op het Mitchamplein was al mogelijk en blijft ongeveer € 150 per jaar kosten voor medewerkers van de gemeente, maar ook voor andere belangstellenden. Ongeveer de helft van de medewerkers die met de auto willen komen, heeft hier interesse in.

Werkgeverstegemoetkoming

De gemeente gaat medewerkers die verder dan 15 kilometer van hun werk wonen (een kleine 200 medewerkers) een werkgeverstegemoetkoming geven van € 10 per maand op de abonnementsprijs voor parkeergarage De Beurs. Medewerkers die verder dan 15 km van het stadhuis wonen en een OV-abonnement kopen, hebben ook recht op een tegemoetkoming van € 10 per maand.

‘Goede buur’ 


Wethouder Claudio Bruggink van Bedrijfsvoering verwacht dat het pakket maatregelen ervoor zorgt dat er geen grote aantallen medewerkers in de wijken rond het centrum gaan parkeren. ‘Wij verwachten dat de parkeerdruk in de wijken rond het centrum na de verhuizing acceptabel is. Daarnaast verwachten we ook dat de gemeentelijk medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en zich als een ‘goede buur’ gedragen vanuit de nieuwe huisvesting. In het begin moet iedereen zijn weg nog vinden. Dat zal een paar weken duren. Uiteraard houden we in de gaten hoe het gaat en als het nodig is, sturen we bij. Een grote werkgever die naar de binnenstad komt, levert gelukkig niet alleen auto’s op, maar vooral levendigheid en economisch voordeel. Het stadhuis verwacht jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers en dat is goed voor de stad’, aldus wethouder Bruggink.

Het plan is 18 september besproken met de gemeenteraad in de Politieke Markt. Ook zijn er twee enquêtes gehouden onder het personeel om in beeld te krijgen hoe de medewerkers straks naar hun werk komen.

Verwachting

In februari werken zo’n 750 mensen in het stadhuis in de binnenstad. Dat is inclusief uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel. Uit onderzoek blijkt dat 44% van de medewerkers aangeeft straks met de (elektrische) fiets naar het werk te komen. Ruim 45% is van plan straks met de auto naar het stadhuis te komen. Uit onderzoek blijkt dat dit aantal automobilisten nog kan dalen met 13% als de voorwaarden goed zijn om met fiets of openbaar vervoer te komen. Medewerkers kunnen straks voor zakelijke ritjes gebruik maken van (elektrische) fietsen en auto’s die de gemeente beschikbaar stelt. Dat wordt duurzaam deelvervoer genoemd. Door duurzaam deelvervoer kan het aantal medewerkers dat met de auto komt ook nog licht dalen.

Fiets

Van de medewerkers die met de auto naar het stadhuis willen komen, woont een derde dichter bij dan 15 kilometer. Dat is de afstand die landelijk wordt gezien als maximale ‘fietsbare afstand’ met een elektrische fiets. De gemeente probeert deze medewerkers te stimuleren om met de (elektrische) fiets te komen. Medewerkers hebben de mogelijkheid om een fiets te kopen met belastingvoordeel. De medewerker koopt zelf een fiets en mag het aanschafbedrag van maximaal € 1.000 van zijn inkomen aftrekken zodat hij minder belasting hoeft te betalen. Tot 31 december 2020 wordt het maximale bedrag tijdelijk verhoogd tot € 1.250. Ook is vanaf 1 januari een nieuwe regeling beschikbaar van de Belastingdienst, zodat medewerkers zakelijk een fiets kunnen leasen. Het leasebedrag wordt in mindering gebracht op het salaris van de medewerker die daar belastingvoordeel bij heeft. De gemeente gaat deze regeling in de loop van 2020 faciliteren.

Parkeerabonnement

Een groep medewerkers blijft waarschijnlijk de auto gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze te ver wonen om te fietsen of niet in de gelegenheid zijn om met het openbaar vervoer te komen. Deze auto’s moeten ergens geparkeerd worden. Om gebruik van fiets en OV zoveel mogelijk te stimuleren, is parkeren niet gratis, zoals nu het geval is op de parkeerplaats van het stadskantoor aan de Hazenweg. 43% van deze groep geeft aan belangstelling te hebben voor een abonnement in parkeergarage De Beurs of Thiemsbrug. Het tarief van Thiemsbrug is € 55 per maand voor een abonnement op weekdagen. Er is geen belangstelling voor een abonnement in parkeergarage De Brink. Medewerkers, maar ook andere belangstellenden zoals werknemers in de binnenstad, krijgen daarom de mogelijkheid om een parkeerabonnement voor weekdagen te kopen voor gemeentelijke parkeergarage De Beurs. De voorlopige prijs van dit abonnement is ongeveer € 40 per maand. Er volgt nog een inzageprocedure over dit bedrag. Het definitieve tarief is april/mei bekend.

Langparkeerterreinen

Een abonnement op een van de langparkeerterreinen in de stad, bijvoorbeeld aan de Ir. M. Schefferlaan of op het Mitchamplein was al mogelijk en blijft ongeveer € 150 per jaar kosten voor medewerkers van de gemeente, maar ook voor andere belangstellenden. Ongeveer de helft van de medewerkers die met de auto willen komen, heeft hier interesse in.

Werkgeverstegemoetkoming

De gemeente gaat medewerkers die verder dan 15 kilometer van hun werk wonen (een kleine 200 medewerkers) een werkgeverstegemoetkoming geven van € 10 per maand op de abonnementsprijs voor parkeergarage De Beurs. Medewerkers die verder dan 15 km van het stadhuis wonen en een OV-abonnement kopen, hebben ook recht op een tegemoetkoming van € 10 per maand.

‘Goede buur’

Wethouder Claudio Bruggink van Bedrijfsvoering verwacht dat het pakket maatregelen ervoor zorgt dat er geen grote aantallen medewerkers in de wijken rond het centrum gaan parkeren. ‘Wij verwachten dat de parkeerdruk in de wijken rond het centrum na de verhuizing acceptabel is. Daarnaast verwachten we ook dat de gemeentelijk medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en zich als een ‘goede buur’ gedragen vanuit de nieuwe huisvesting. In het begin moet iedereen zijn weg nog vinden. Dat zal een paar weken duren. Uiteraard houden we in de gaten hoe het gaat en als het nodig is, sturen we bij. Een grote werkgever die naar de binnenstad komt, levert gelukkig niet alleen auto’s op, maar vooral levendigheid en economisch voordeel. Het stadhuis verwacht jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers en dat is goed voor de stad’, aldus wethouder Bruggink.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht