bel redactie 074 - 256 66 99

Gemeente maakt resultaten peiling afvalinzameling 2018 HengeloPanel bekend

De gemeente Hengelo heeft een peiling gedaan over het afvalbeleid onder inwoners die lid zijn van het Hengelo Panel. In totaal hebben 1.251 van de 2.070 panelleden de vragenlijst over het afvalbeleid ingevuld, een respons van 60,4%. De resultaten van de peiling zijn bekend en worden op 19 december besproken tijdens een Politieke Markt vanaf 19.30 uur in de MFA Berflo Es. Inwoners zijn van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.

In Hengelo is het systeem van omgekeerd inzamelen ingevoerd De meeste huishoudens voeren hun restafval af naar een ondergrondse verzamelcontainer in de buurt. Inwoners die hun restafval niet willen of kunnen wegbrengen hebben de mogelijkheid om een keuzecontainer te nemen. Hiervoor wordt een vast bedrag van 36,00 per jaar in rekening gebracht, dat is exclusief de kosten van het legen van deze container.

Aan de panelleden met een grijze keuzecontainer is gevraagd of zij hun keuzecontainer willen behouden, als deze mogelijkheid blijft bestaan. Zo’n 89 procent van de panelleden beantwoordt deze vraag met ‘ja’ en 2 procent met ‘nee’. De overige 9 procent weet het nog niet. Van de panelleden zonder grijze keuzecontainer of zorgcontainer overweegt 9% om juist een grijze keuzecontainer te nemen. Zo'n 23% van de panelleden is het helemaal oneens met de stelling ‘ Het wegbrengen van het restafval vind ik geen probleem.'

De overgrote meerderheid (84%) gaf aan geen grijze container voor restafval (meer) te hebben. Zo’n 15 procent gaf aan een keuzecontainer te hebben, 1 procent van de panelleden heeft een zorgcontainer. Deze percentages komen redelijk overeen met aantallen zoals die bekend zijn bij de gemeente Hengelo (Resp. 88%, 10% en 1%).

Opvallend is dat 68 procent van de ondervraagden het eens is met de stelling ‘Ik vind dat er statiegeld op flesjes en blikjes moet komen.'

Bron: Rapportage Peiling Hengelo Panel Afvalinzameling 2018. (PDF)