bel redactie 074 - 256 66 99

Gemeente houdt interactieve avond over veranderende klimaat

Gepubliceerd op: 14/11/2019

Op dinsdag 19 november organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst Klimaatatlas Hengelo en Klimaat-risico-spel. De informatieve en interactieve avond gaat over het veranderde klimaat, de risico's voor de stad Hengelo, mogelijke oplossingen en prioriteiten. Aan de hand van prikkelende vragen kunnen de bezoekers hierover in gesprek gaan met leden van de gemeenteraad. Op basis van deze gesprekken wordt er een actieplan opgesteld waarin de gemeentes samen met de betrokkenen (inwoners, organisaties) afspreken welke knelpunten er aangepakt gaan worden en hoe de taken verdeeld worden.

Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is er in Twente een klimaatatlas samengesteld door de Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Op zaterdag 16 november wordt de Klimaatatlas Twente gelanceerd. Vanaf dat moment is deze te bekijken via www.hengelo.nl/klimaatatlas. Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast het grootst is.

Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is er in Twente een klimaatatlas samengesteld door de Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Op zaterdag 16 november wordt de Klimaatatlas Twente gelanceerd. Vanaf dat moment is deze te bekijken via www.hengelo.nl/klimaatatlas. Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast het grootst is.

Geïnteresseerden zijn vanaf 19.15 uur welkom in de Schouwburg. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht