bel redactie 074 - 256 66 99

Gemeente Hengelo wil vuurwerkevenement in de binnenstad

Het college van B en W wil in de toekomst een vuurwerkshow in de binnenstad van Hengelo. Professioneel vuurwerk kan leiden dat mensen zelf minder afsteken en de veiligheid vergroten. Hoe een dergelijk event vorm krijgt en of deze er tijdens de jaarwisseling van 2019/2020 al komt, daarvoor worden de plannen nog nader uitgewerkt.

Ieder jaar rond oud en nieuw komt de discussie weer op gang of het afsteken van consumentenvuurwerk verboden moet worden. Het kabinet is daar geen voorstander van en besloot in juni dat gemeenten vanaf 2019 zelf mogen bepalen of ze vuurwerk verbieden. In steeds meer gemeenten wordt inmiddels geƫxperimenteerd met vuurwerkvrije zones, waaronder Enschede.

In de gemeente Borne komt dit jaar geen vuurwerkvrije zone. Bewoners konden daarvoor een verzoek indienen. Enkele ingediende aanvragen kregen echter geen draagvlak van minimaal drie buurtbewoners in een straat.