bel redactie 074 - 256 66 99

Gemeente Hengelo nuanceert hoogte bedrag onterecht verstrekte uitkeringen

Gemeente Hengelo nuanceert de hoogte van het bedrag aan onterecht verstrekte bijstandsuitkeringen. Dat het zou gaan om een bedrag van 12,9 miljoen euro noemt het college in een brief aan de gemeenteraad 'onjuist.' Dit bedrag zou een optelsom zijn van verschillende uit saldo’s van meerdere soorten vorderingen, waaronder kredieten in het kader van het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz), leenbijstand en boetes.

VIDEO: Wethouders Mariska ten Heuw en Marcel Elferink reageerden in het politieke café op een publicatie in Twentse Courant Tubantia waarin wordt gesproken over een bedrag van 12,9 miljoen euro aan onterecht verstrekte bijstandsuitkeringen:

"Minder dan de helft van het genoemde bedrag wordt gevormd door onterecht verstrekte uitkeringen en ongeveer een kwart van het bedrag bestaat uit kredieten die zijn verstrekt in het kader van de Bbz," schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente zegt op basis van betalingsafspraken en ervaringen uit de praktijk te verwachten dat veertig procent van de openstaande vorderingen ook daadwerkelijk wordt terugbetaald. Het overige deel wordt als oninbaar aangemerkt. "Bij veel van deze vorderingen gaat het om mensen in een kwetsbare positie, waardoor het ook niet altijd wenselijk of mogelijk is het totale bedrag in te vorderen. Veelal zijn er meerdere schuldeisers en is er een beperkte mogelijkheid tot aflossen. We mogen als gemeente echter niet op deze vorderingen afboeken."