bel redactie 074 - 256 66 99

Geen pilot met vrije openingstijden voor centrumhoreca

Er komt geen pilot met vrije openingstijden op vrijdag- en zaterdagavond voor de horeca in het centrum van Hengelo. Een motie van deze strekking, die werd ingediend door de VVD en Lijst Horsthuis, haalde het dinsdagavond niet in de gemeenteraad. Volgens burgemeester Schelberg is er in feite al jarenlang zo’n pilot met vrije sluitingstijden voor de centrumhoreca geweest, aangezien er in de afgelopen vijftien jaar niet werd gehandhaafd. In die periode zijn de openbare-ordeproblemen tijdens uitgaansnachten flink toegenomen. De invoering van geclusterde sluitingstijden en een instaptijd voor horecagelegenheden die tot 5.00 of 6.00 uur open mogen blijven, moet daar verbetering in brengen.