bel redactie 074 - 256 66 99

Geen knip in Coba Ritsemastraat

Er komt geen knip in de Coba Ritsemastraat in Hengelo. Een motie die werd ingediend door ProHengelo, BurgerBelangen en de PVV haalde het dinsdagavond niet in de gemeenteraad. Alleen de indieners van de motie stemden voor.

De drie partijen maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Coba Ritsemastraat die volgens hen te wensen overlaat. Een knip ter hoogte van de splitsing met de Johannes Vermeerstraat en Dijksweg zou daar verbetering in moeten brengen. Door middel van de knip wordt de wijk Medaillon gesplitst in een noordelijk en zuidelijk deel. 


Radicale ingreep

Raadslid Sander Janssen (VVD) vroeg zich af of een knip wel zo’n goede oplossing is om de veiligheid in de Coba Ritsemastraat te verbeteren. “Het verkeer zal zich dan verplaatsen van de Uitslagsweg naar de Mr. P.J. Troelstrastraat en Bornsestraat. Wij vinden de knip een radicale ingreep voor een probleem dat wellicht ook op een andere manier opgelost kan worden.” 

Extra busdrempel 

Ook wethouder Marcel Elferink vond de voorgestelde maatregel te ingrijpend. “De constatering in de motie dat de Coba Ritsemastraat onveilig en te druk is, delen wij niet. Er is geen goede basis en noodzaak voor een ingrijpende maatregel als het aanbrengen van een fysieke knip tussen het ene en het andere gebied in dezelfde buurt. Het was de bedoeling dat Medaillon als één wijk ontwikkeld wordt en dat willen we graag zo houden.” De wethouder wil wel bekijken of er een extra busdrempel gerealiseerd kan worden. Verder zou in de bocht van de H. Leefsmastraat naar de Coba Ritsemastraat nog een geleider aangebracht kunnen worden om te voorkomen dat auto’s daar uit de bocht vliegen. “Maar dat zal pas gebeuren als er overleg met de buurtbewoners is geweest”, aldus wethouder Elferink.