bel redactie 074 - 256 66 99

Geen appartementen in oude Rijkskweekschool in Hengelo

HENGELO Er mag straks best veel in het leegstaande schoolgebouw aan de Paul Krugerstraat, maar appartementen zullen er in elk geval niet komen. “Er is meer dan genoeg animo om op andere locaties in de stad te bouwen”, zegt wethouder Mariska ten Heuw. Het gebouw, waar als laatste vmbo-school De Spindel gevestigd was, staat te koop, maar de bestemming ,maatschappelijke doeleinden’, wordt niet gewijzigd.


Die bestemming maakt overigens zorgappartementen wél mogelijk. Kantoren kunnen er ook in, net als onderwijs. De gemeente begint nu met de selectieprocedure voor belangstellenden. De minimale verkoopprijs is 521.000 euro. Het gebouw is ontworpen door gemeente-architect M. de Jeu. In 1963 trok de Rijkskweekschool in de nieuwbouw.

De erfgoedcommissie voorzag het complex in 2017 van het predikaat ‘waardevol object vanwege de ‘architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden.’ Het naastgelegen sportveld wordt verkocht ten behoeve van woningbouw. Voorwaarde: “De ontwikkelingen op het voormalige sportveld en in het voormalige schoolgebouw moeten zich goed met elkaar verhouden.”

De verkoopprocedure bestaat uit een selectie en een gunningsfase. De selectiefase is openbaar, waarbij de vijf beste plannen worden geselecteerd. De drie winnaars moeten hun plannen vervolgens verder uitwerken. Kandidaten moeten wel rekening houden met het feit dat er op verschillende plekken asbest in het gebouw zit.

Het lege gebouw, dat tot vorig jaar door De Spindel in gebruik was, wordt momenteel door antikraakbedrijf Ad Hoc beheerd. Wie er eens wil kijken, al dan niet met de bedoeling om het gebouw te kopen, kan op kijkmiddagen terecht op 25 en 28 februari en op 5 en 6 maart.