bel redactie 074 - 256 66 99

Fusie schoolbesturen Markant-BSV en Katholiek Onderwijs Midden-Twente (KOMT) per 1 januari 2019

Schoolbesturen Marcant-BSV en Katholiek Onderwijs Midden-Twente (KOMT) gaan per 1 januari 2019 fuseren. De twee huidige bestuurders, Frank Konings, bestuurder van KOMT en Ralf Dwars, bestuurder van Stichting Marcant-BSV gaan het nieuwe College van Bestuur vormen van de nieuwe stichting.

Gesprekken over samenwerking zijn al jaren gaande tussen de twee schoolbesturen. Op het gebied van onder andere onderwijshuisvesting en het stafbureau werd er al samengewerkt. KOMT heeft tien basisscholen in Delden, Borne, Hertme en Bentelo met in totaal circa 2100 leerlingen. Onder Markant-BSV vallen 11 basisscholen met 1800 leerlingen in Hengelo, Borne, Markelo, Goor en Delden. In Hengelo zijn dit de Rank, de Bron, Mikado en de Dr. A. Kuypersschool.

Het afgelopen jaar is er een onderzoek gehouden naar de gevolgen van een definitieve fusie en de conclusie is dat er meer voordelen zijn dan nadelen zijn. Samenwerking is onder meer noodzakelijk vanwege krimp van het aantal leerlingen op basisscholen in de regio. Hierdoor kan er goedkoper en efficiƫnter worden gewerkt op gebied van onder meer huisvesting, onderwijskwaliteit en personeel. De nieuwe stichting krijgt een nieuwe naam en huisstijl. Die zal in het laatste kwartaal van 2018 bekend worden gemaakt.

De bestuurders van de twee stichtingen laten in een verklaring weten dat de fusie op schoolniveau niet gaan leiden tot veranderingen voor leerlingen en ouders. Wel worden op termijn in Borne een aantal scholen samengevoegd: Sprankel met de Wheele, Jan Lighthart met 't Oldhof en 't lemnschelf met Prisma.

De betrokken college's van B en W in de betrokken gemeentes hebben inmiddels een positief advies uitgebracht aan de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Marcant-BSV en Stichting KOMT.