bel redactie 074 - 256 66 99

Fruit en laptop voor arme Hengelose kinderen

HENGELO Het ‘kindpakket’ voor Hengelose kinderen die opgroeien in armoede wordt volgend jaar uitgebreid. Nu kunnen ze al bijdragen krijgen voor onder meer sportactiviteiten, een gratis ID-kaart en een computer. Daar komen straks bijdragen bij voor onder meer een laptop, fruit op school en huiswerkbegeleiding.


Het ‘kindpakket’ is enkele maanden geleden ingevoerd en daar ligt 450.000 euro voor klaar bij de gemeente. Dat bedrag wordt evenwel niet volledig gebruikt en dat gedeelte wordt overgeheveld naar volgend jaar zodat er meer geld beschikbaar komt. Dat maakt de uitbreiding van het aanbod mogelijk.

Dat er geld overblijft heeft te maken met het feit dat het kindpakket pas halverwege dit jaar is geïntroduceerd. Daarnaast is de doelgroep óf onvoldoende op de hoogte van deze regeling óf wenst er voor een deel geen gebruik van te maken – of er is sprake van een combinatie van beide factoren. Toch is de ‘fashioncheque’ waarmee gratis kleding kan worden aangeschaft, bijzonder populair.

Het huidige aanbod bestaat uit een vergoeding voor schoolkosten voor kinderen van 4 tot 18 jaar; een kledingbon; een bijdrage voor sportieve en culturele activiteiten; een bijdrage voor zwemlessen; een fietsregeling voor schoolgaande kinderen vanaf groep 5 t/m het eerste jaar van het voortgezet onderwijs; een gratis ID-kaart; een gratis lidmaatschap van de speel-o-theek; een computer of laptop.

FRUIT
Daar komen met ingang van schooljaar 2018-2019 fruit op school bij, huiswerkbegeleiding en/of taallessen, voorlichting over omgaan met geld met ingang van het nieuwe schooljaar voor jongeren van 12 tot 18 jaar en een jeugdparticipatiebudget.

In Hengelo leven zo’n 1.800 kinderen die opgroeien in huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders met een netto-maandinkomen onder de 1125 euro en kinderen van gezinnen met een netto-inkomen beneden de 1607 euro. Deze kinderen vormen de doelgroep, maar voor een deel heeft de gemeente ze niet in kaart kunnen brengen.

Het kindpakket 2018 kan vanaf januari worden aangevraagd via www.hengelo.nl/kindpakket.