bel redactie 074 - 256 66 99

Flinke toename aantal leerlingen speciaal onderwijs in Hengelo

Landelijk stijgt het aantal leerlingen dat naar het speciaal onderwijs gaat. Ook in Hengelo, zoals de Stapsteen in Hengelo, heeft te maken met een flinke toename van het aantal leerlingen. Na de zomervakantie is het aantal aanmeldingen gestegen met ruim 22 kinderen. De Stapsteen laat in een brief weten dat uit het reguliere basisonderwijs signalen komen dat er nog meer aanmeldingen zijn te verwachten.

De oorzaak van toename van het aantal leerlingen is onduidelijk. In 2014 is de wet op het Passend Onderwijs in werking getreden. Die wet is juist ingevoerd om het aantal leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs gaat te verminderen. Iedere leerling moet passend onderwijs kunnen krijgen, maar in de praktijk blijkt dat basisscholen maar in beperkte mate passend onderwijs kunnen aanbieden. De Stapsteen, onderdeel van Attendiz, had de komende jaren verwacht dat het aantal aanmeldingen juist zou afnemen door de wet op het Passend Onderwijs, maar het tegendeel blijkt het geval.

Vanaf november heeft De Stapsteen alle nieuwe leerlingen die zijn aangemeld op een wachtlijst geplaatst. Het hebben van een wachtlijst is echter niet toegestaan. "Deze leerlingen hebben allemaal een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) gekregen en moeten geplaatst worden," schrijft de school. Daar komt nog bij dat de groepen op het speciaal onderwijs vaak niet groter mogen zijn dan 12. Op de Stapsteen zaten daardoor in het merendeel van de groepen meer dan 12 leerlingen. De school zegt er alles aan te doen om dit op te lossen. "In de afgelopen weken hebben we gekeken naar de mogelijkheden om de leerlingen die op de wachtlijst staan te kunnen plaatsen en tegelijk ook het aantal leerlingen in de groep te kunnen verlagen."