bel redactie 074 - 256 66 99

Flinke huurverhoging kunstgrasvelden Hengelose sportclubs

Hengelose sportclubs moeten volgend jaar fors in de buidel tasten voor de huur van hun kunstgrasvelden. De gemeenteraad heeft dinsdag besloten om een huurverhoging in te voeren van achttien naar veertig procent. De VVD verbaasde zich over de grote tariefsverhoging voor de kostendekkendheid van de kunstgrasvelden. De oppositiepartij stelde door indiening van een amendement voor om het tarief in de kadernota te wijzigen van achttien naar vijfentwintig procent. Voor dit plan was geen meerderheid te vinden.

VVD-woordvoerder Roel Kok gaf als argument dat de afgelopen acht jaar al meer dan een miljoen euro is bezuinigd in de sport. Kok zei dat sportverenigingen al een grote taak hebben als het gaat om het beheer en veiligheid van de velden die publiek toegankelijk zijn en ook door niet-leden worden gebruikt. “Dit is voor mij de motivatie om er nu een punt achter te zetten.”

Eén van de partijen die het voorstel van de VVD niet steunde is het CDA. Fractievoorzitter Maureen Muller was het wel eens met de VVD dat op sport al aardig wat is bezuinigd de laatste jaren. “Ik zou graag nog wel de discussie willen voeren in de bespreking voor de kadernota volgend jaar om te zien of er extra gelden beschikbaar kunnen komen," aldus Muller.