bel redactie 074 - 256 66 99

Experiment volledig maatwerk minima raakt grenzen van de wet

De Hengelose CDA-fractie ziet een voorstel van het college van B en W om te experimenteren met volledig maatwerk voor een kleine groep geselecteerde inwoners met een minimuminkomen niet zitten, omdat het voorstel onvoldoende is uitgewerkt en bovendien in strijd is met de wet. De fractie diende dinsdagavond tijdens de behandeling van de Nota Armoedebeleid 2016-2020 dan ook een amendement in om de paragraaf over volledig maatwerk uit de nota te schrappen. Het amendement, dat het CDA samen met de VVD en GroenLinks indiende, werd echter verworpen met 13 stemmen voor en 22 stemmen tegen. 

Armoedenota

Het gaat hierbij om het voorstel om aan een kleine groep geselecteerde inwoners die tot de doelgroep van het armoedebeleid behoren eenmaal per jaar een bedrag te verstrekken. De inwoner mag zelf bepalen op welke manier hij dat geld besteedt om ‘deel te nemen en te participeren in de samenleving en welke gebruiksgoederen hij koopt etc.’ Er wordt alleen gecontroleerd of de inwoner tot de doelgroep behoort. ‘Het voordeel hiervan is dat de inwoner meer vrijheid heeft om ondersteunende financiële middelen naar eigen welbevinden in te zetten’, zo luidt de tekst in de Armoedenota. Even verderop in de tekst wordt er op een belangrijk nadeel gewezen: ‘Nadeel is dat de wetgever deze werkwijze als inkomensondersteuning ziet. Deze taak is niet toegestaan aan gemeenten.’ Raadslid Ben van Veen (CDA) zei dat zijn partij best voor experimenteren is, maar dat de wet gerespecteerd moet worden. “De grenzen mogen wel opgezocht, maar niet overschreden worden”, aldus Van Veen. Wethouder Ten Heuw benadrukte tijdens de raadsvergadering dat het experiment eerst nog verder uitgewerkt moet worden. Daarbij zal volgens haar goed worden gekeken naar wat er mogelijk is binnen de grenzen van de wet.