bel redactie 074 - 256 66 99

Europese subsidie maakt grootschalige investeringen in nieuwe energie mogelijk

Hengelo, Almelo, Deventer, Enschede en Zwolle hebben met de provincie Overijssel een Europese duurzaamheidssubsidie binnen gehaald van 2,6 miljoen euro. 


Het geld wordt gebruikt voor een investeringsprogramma voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, woningen, kantoren en de aanleg van 3 warmtenetten. Het totale investeringsprogramma heeft een waarde van 72,2 miljoen euro, en wordt door de gemeenten, provincie en andere projectpartners gefinancierd.

Vrijdag 18 november werd in het provinciehuis in Zwolle het subsidiecontract ondertekend door gedeputeerde Erik Lievers van de provincie Overijssel en vice-president Pim van Ballekom van de Europese Investeringsbank, in aanwezigheid van de wethouders van de deelnemende gemeenten. Voor Hengelo was wethouder Claudio Bruggink aanwezig.

Succes door samenwerking

Gedeputeerde Erik Lievers voor Energie, Milieu en Europa: “In Overijssel willen we naar twintig procent nieuwe energie in 2023. Dat willen we bereiken door energiebesparing en door de opwekking van nieuwe energie. Met deze investeringen kunnen we honderden bestaande gebouwen aanpakken, en creëren we daarnaast werkgelegenheid. Een mooi succes van onze samenwerking, regionaal en in Brussel”.

ELENA

ELENA (European Local Energy Assistance) is een Europese subsidieregeling die de voorbereidingskosten voor grootschalige energieprojecten ondersteunt. Zoals kosten die moeten worden gemaakt voor energiescans, programmaopstart en –inrichting, marktverkenning en aanbesteding.