bel redactie 074 - 256 66 99

Einde HeArtGallery Hengelo in zicht

HENGELO De kans is groot dat kunstcentrum HeArtGallery aan de Drienerstraat eind dit jaar de deuren moet sluiten. Deze conclusie trekt het bestuur uit een gesprek met cultuurwethouder Bas van Wakeren over financiële hulp. Er is volgend jaar anderhalve ton nodig om HeArtGallery open te houden, maar dat geld is er niet, was de boodschap in het stadskantoor.


Voorzitter Jan Noltes en secretaris Anneke Bollen reageren uiterst teleurgesteld op het gesprek: “Uitgerekend in het Stork-jubileumjaar, waarin mevrouw Stork Damen precies tachtig jaar geleden het initiatief nam tot de oprichting van een podium voor professionele beeldende kunst, gaat nu mogelijk een belangrijke voorziening voor de stad verloren.”

HeArtGallery begon in april 2016 met financiële steun van de Fuldauerstichting en de Rabobank. Die steun gold voor drie jaar en loopt dit jaar af. Het kunstcentrum had gehoopt dat de kunstuitleen een belangrijke inkomstenbron zou worden en dat ook de gemeente financiële steun zou verlenen. Beide zijn niet gelukt, is de conclusie nu.

De kunstuitleen is niet op gang gekomen omdat de afwikkeling van de zaken rond kunstcentrum AkkuH, dat aan gemeentelijke bezuinigingen ten prooi viel, zoveel tijd in beslag nam dat veel abonnees wegliepen, aldus het bestuur. Het lukte ook niet om genoeg nieuwe abonnees te werven. Wat er nu met de ruim 1.000 kunstwerken moet gebeuren, is onduidelijk. De collectie is eigendom van een onbekende Hengeloër, die de werken overnam van AkkuH.

Als er in de komende weken ‘geen andere signalen komen uit de hoek van het gemeentebestuur c.q. gemeenteraad en vanuit andere betrokken partijen’ zal het bestuur zich gedwongen voelen de deuren te sluiten. Het programma voor de rest van dit jaar kan nog wel worden uitgevoerd, met als afsluiting de jubileumtentoonstelling van de Hengelose schilder Henk Lassche.

Wethouder Van Wakeren wijst erop dat eind dit jaar nog een evaluatie volgt van het gemeentelijk kunstbeleid, maar dat er nu in elk geval geen budget is. Hengelo stelt jaarlijks 50 mille beschikbaar voor activiteiten op het het gebied van beeldende kunst. Van Wakeren wil overigens wel meedenken over een eventuele nieuwe locatie voor het kunstcentrum. Waarbij dan wordt gekeken naar het ‘maatschappelijk vastgoed’ van de gemeente. Mogelijke locaties noemt hij niet.

Noltes en Bollen stellen ontgoocheld vast dat er nooit echte belangstelling en ‘stimulerende waardering’ vanuit de gemeente is geweest voor een initiatief als HeArtGallery ‘en al die vrijwillige inzet van zovelen. En dat heeft een particulier initiatief op dit gebied juist hard nodig.’