bel redactie 074 - 256 66 99

De Tuindorpschool gaat na de zomer dicht

De Tuindorpschool aan de Beckumerstraat gaat dicht op 1 augustus. Ouders van kinderen op de basisschool zijn maandag per e-mail ingelicht door de leiding van de school. Het nieuws is bij veel ouders en kinderen hard aangekomen. In april 2015 kreeg de school nog een nieuwe naam en werd er een nieuwe koers gevaren door een nieuw managementteam. De Tuindorpschool heeft al jaren te maken met krimp en dalende leerlingenaantallen. Dinsdagavond was er een informatiebijeenkomst voor ouders, waarin meer is verteld over de consequenties voor leerlingen en het personeel van de school.

In een schriftelijke verklaring zegt de school te beseffen dat het besluit zeer ingrijpend is voor alle betrokkenen. Marcant-bsv, waar de school onderdeel van is, laat weten dat de verwachte groei van het aantal leerlingen is uitgebleven. "Ondanks het feit dat de school al een aantal jaren een kritische omvang van het leerlingenaantal heeft, is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een grotere groei dan tot nu toe is gerealiseerd. De verwachting is dat de groei de komende jaren zal uitblijven."

Veel basisscholen in Twente hebben te maken met krimp. In Hengelo dalen de leerlingenaantallen harder dan in de andere gemeenten, al verschilt dat per basisschool. Dit bleek vorige week uit cijfers van DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie.