bel redactie 074 - 256 66 99

De Groene Loper Hengelo organiseert de actie Bloemenlint.

De Groene Loper Hengelo zoekt mensen met een hart voor de natuur die willen helpen met het aanleggen van een bloemenlint.

Een bloemenlint is aaneengeschakelde ketting van tuinen, perken, boomspiegels en braakliggende stukken grond met kleurrijke bloemen voor insecten zoals bijen en vlinders. Hiermee is in Hengelo extra voedsel te vinden voor bijen en vlinders.

De organisatie zoekt maatschappelijke organisaties, sportverenigingen of buurthuizen met ruimte om te zaaien. De Groene Loper Hengelo stelt geschikt zaad ter beschikking en instructies om te zaaien. Deelname is kosteloos.

Meedoen? Stuur dan uiterlijk 10 april een mail naar groeneloperhengelo@gmail.com met vermelding van je naam, locatie en hoeveel m2 je wilt inzaaien. Zaad aanvragen voor je eigen tuin mag ook. Per omgaande ontvang je bericht waar je direct al het bloemenzaad kunt ophalen.