bel redactie 074 - 256 66 99

D66 wil windenergie in Hengelo

De fractie van D66 Hengelo maakt zich zorgen over de duurzaamheidsambities van de gemeente Hengelo. D66-raadslid Ten Barge zegt hierover: “De principes van een circulaire aanpak moeten de komende jaren nog meer verankerd worden in het gemeentebeleid. Denk hierbij aan cradle-to-cradle ambities en het toepassen van zonnepanelen, groene daken en windenergie. Er zijn tal van mogelijkheden om toe te werken naar een circulaire economie en het versnellen van de verduurzaming van onze gemeente.”

Ten Barge verwijst naar een in 2011 door de gemeente Hengelo gesignaleerde impasse op gebied van het realiseren van windmolens. “Destijds gooiden de toetsingsmethode en het radarsysteem van vliegveld Twente roet in het eten. Daar is nu verandering in gekomen. Op basis van nieuwe rapporten is er meer dan voldoende aanleiding om het realiseren van windmolens als duurzame vorm van energieopwekking opnieuw te onderzoeken. Daar hoeven we dus niet meer op te wachten.” Ten Barge heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

(Bron: persbericht D66)