bel redactie 074 - 256 66 99

Cultuurmakelaar verbindt kunst en cultuur met de Bornse inwoners

Gepubliceerd op: 12/03/2019

Cultuurmakelaar verbindt kunst en cultuur met de Bornse inwoners

Borne is een cultuurmakelaar rijker. Eléon de Haas is voor de komende twee jaar de verbindende factor tussen organisaties die zich richten op kunst en cultuur in de Bornse gemeenschap. Uitgangspunt voor het werk van de cultuurmakelaar is cultuur en samenleving op zo breed mogelijke terreinen bij elkaar te krijgen.

De cultuurmakelaar past binnen de wensen van de Raadswerkgroep Sport, Welzijn en Cultuur. Hiermee geeft de gemeente Borne voor een deel uitvoering aan de cultuuragenda. Een agenda die is opgesteld door de gemeenteraad op basis van de wensen en behoeften van de Bornse inwoners. Eén van de opdrachten van de cultuurmakelaar is te onderzoeken of leegstaande panden die eigendom zijn van de gemeente mogelijk te gebruiken zijn voor culturele activiteiten /kunst.

Eléon versterkt inwonersinitiatieven en daar waar niet in is voorzien, zoekt hij de partijen die de kar gaan trekken. Het gaat daarbij niet alleen om kunst en cultuur, maar ook de relatie van kunst en cultuur met erfgoed, sociaal domein en recreatie en toerisme.

De provincie Overijssel en de rijksoverheid hebben subsidiegelden beschikbaar gesteld voor de inhuur van deze cultuurmakelaar. Eléon de Haas is op de woensdagmiddag (m.u.v. 20 maart) beschikbaar voor Borne. Organisaties en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur kunnen hem benaderen met creatieve initiatieven, ideeën, vragen of suggesties via tel. (06) 2304 0169.

Bron: RTV Borne

‹ Terug naar regionaal nieuws overzicht