bel redactie 074 - 256 66 99

College wil Hengelo's afvalbeleid verder verfijnen

Gepubliceerd op: 23/10/2019

College wil Hengelo's afvalbeleid verder verfijnen

Het college van B en W wil de komende jaren het huidige afvalbeleid verfijnen en gaat daarover in gesprek met de raad tijdens een politieke markt op 6 november. Eén van de maatregelen waaraan wordt gedacht is dat het jaarlijkse stortquotum van 50 kilo per huishouden niet meer gebruikt mag worden voor het wegbrengen van huishoudelijk afval. De gemeente ziet sinds de invoering van het systeem van omgekeerd inzamelen een stijging in het aanbieden van restafval bij het milieupark aan de Wegtersweg.

“Deze ontwikkeling is ongewenst en strijdig met de uitgangspuntenvan diftar," zegt het college in een brief aan de gemeenteraad. "Kern van dit systeem is immers dat moet worden betaald voor het aanbieden van restafval. Op jaarbasis wordt 1,4 kiloton fijn restafval bij het milieupark aangeboden. Hierdoor wordt circa 200.000 euro aan inkomsten misgelopen.”

Daarnaast overweegt het stadsbestuur om het stortquotum voor grof huishoudelijk afval te verhogen van 50 kilo naar 100 kilo. Gedacht wordt dat dan de hoeveelheid grof vuil dat nu in het huishoudelijk afval terecht komt, wordt verminderd.

Een andere maatregel die wordt overwogen is om een maximum van 1000 kg te zetten op de hoeveelheid grof tuinafval die gratis kan worden aangeboden op het Milieupark. Daarboven zou een tarief ingevoerd kunnen worden van € 0,50 per 10kg. De gemeente ziet dat een kleine groep hoveniers zeer grote hoeveelheden grof tuinafval aanlevert, waardoor de gemeente met een kostenpost wordt geconfronteerd.

De evaluatie afvalinzameling is op 6 november van 21:15 - 22:45 in een politieke markt bij MFA Berflo Es, Apolloplein 1.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht