bel redactie 074 - 256 66 99

College van B & V stelt aangepast terrassenbeleid vast

Gepubliceerd op: 28/11/2018

College van B & V stelt aangepast terrassenbeleid vast

Het College van B & W heeft het aangepaste terrassenbeleid definitief vastgesteld. Het terrassenbeleid van 2013 zorgde de afgelopen jaren tot veel ophef bij horeca-ondernemers en leidde vorig jaar zelfs verschillende keren tussen een harde clash tussen gemeente en de horeca van Hengelo. Na overleg tussen de betrokken partijen is het terrassenbeleid aangepast.

De uitgangspunten in het beleid zoals deze zijn vastgesteld in 2013 blijven echter van kracht. Hierin wil de gemeente een einde maken aan de 'wildgroei' in de binnenstad door duidelijkheid te scheppen over regels voor terrassen in de verschillende plekken in het centrum zoals het kernwinkelgebied als het horecagedeelte.

Het voorgenomen terrassenbeleid 2018 heeft van 11 juli tot 18 september ter inzage gelegen. Betrokkenen konden een zienswijze indienen over het terrassenbeleid. Zo'n 17 partijen maakten daarvan gebruik. Daaruit kwam onder meer dat horeca-exploitanten graag zien dat zoveel mogelijk openbare ruimte voor terras in aanmerking komt. Winkeliers vinden daarentegen zichtbaarheid en bereikbaarheid van hun zaken belangrijke uitgangspunten.

De huidige terrassen aan het Burgemeester Jansenplein moeten voor 7 januari worden verwijderd voor herinrichting van het gebied. Voor Koningsdag moet die klus zijn geklaard en kunnen de terrassen terugkeren. Die moeten dan wel voldoen aan het nieuwe beleid. Vertegenwoordigers van de gemeente gaan daarom de komende tijd in gesprek met alle betrokken horeca-exploitanten. Dit om samen de mogelijkheden te bespreken en de noodzakelijke vergunningprocedures in gang te zetten. Hierbij is het uitgangspunt van de gemeente om de ondernemers te faciliteren en te ontzorgen.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht