bel redactie 074 - 256 66 99

College stemt in met hernieuwde opvang vluchtelingen aan Havezatenlaan

Het College van B en W heeft ingestemd met hernieuwde opvang van vluchtelingen in het voormalige woonzorgcentrum Hooghagen aan de Havezatenlaan. Eind december heeft het COA formeel een verzoek in gediend om de opvang langer dan maart 2019 open te houden. De locatie is sinds eind oktober 2018 weer in gebruik als asielzoekerscentrum. Van maart 2016 tot april 2017 werden er ook al mensen opgevangen. Door de versnelde uitstroom van vluchtelingen kwam het gebouw daarna enige tijd leeg te staan.

De gemeente heeft het verzoek van het COA besproken met de klankbordgroep en direct omwonenden van het complex. Die staan positief tegenover verlenging. Afgesproken is dat de locatie nu openblijft tot 2020. Eind 2019 zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden. Op dit moment zijn er veel gezinnen met kinderen gehuisvest. De locatie wordt door het COA gezien als een goede gezinslocatie. Er is plek voor maximaal 250 vluchtelingen.

De gemeente Hengelo heeft inmiddels 700 adressen in de wijk via een brief op de hoogte gebracht van het besluit en zegt blij te zijn met de positieve opstelling van direct omwonenden. "De ervaring van de afgelopen jaren leert dat een open houding en goede samenwerking met betrokken organisaties een goede opvang voor alle partijen mogelijk maakt."

Het College zegt ervan uit te gaan dan de opvang in de komende periode goed verloopt.