bel redactie 074 - 256 66 99

Cliëntenraden WMO en Minima staken werkzaamheden

Gepubliceerd op: 11/04/2019

Cliëntenraden WMO en Minima staken werkzaamheden

De WMO Cliëntenraad heeft donderdag besloten om collectief ontslag te nemen. Aanleiding is onvrede over de toekomstige samenstelling van het orgaan. Die moet volgens de gemeente Hengelo in de toekomst bestaan uit cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers én dus niet uit andere personen, bijvoorbeeld professionals, zoals in de huidige WMO-CR het geval was. Die samenstelling was in het verleden met goedkeuring van de gemeente tot stand gekomen en voldeed ook aan de wettelijk kaders die gelden voor cliëntenraden.

Een overgangssituatie naar een cliëntenraad met alleen cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers zien de huidige leden geen perspectief. Ze vinden dat dit leidt tot een onwerkbare situatie. "De huidige leden hebben allen gesolliciteerd op basis van hun kennis, kunde en betrokkenheid met betrekking tot de WMO-doelgroepen. In de praktijk bleek dit goed te werken en zijn er veel initiatieven genomen om het WMO-beleid van de gemeente te verbeteren. Er is een goed netwerk opgebouwd met organisaties die werken met de doelgroep. Ook de gemeente was te spreken over het werk en de resultaten," aldus de raad in een verklaring.

Na het stoppen van de WMO Cliëntenraad heeft ook een meerderheid van de Cliëntenraad Minima Hengelo besloten om de handdoek in de ring te gooien per 7 mei. Eén lid blijft zitten. De werkzaamheden van de Cliëntenraad Minima Hengelo worden tijdelijk opgeschort wegens onderbezetting. "Volgens ons is het de bedoeling dat een cliëntenraad een onafhankelijk adviesorgaan is. In Hengelo is dit vrijwel onmogelijk omdat de gemeente de wijze bepaalt waarop de cliëntenraad dient te functioneren. Zij bepalen de voorwaarden en de kaders. Natuurlijk is het logisch dat een gemeente dit tot op zekere hoogte doet, echter als het zo ver gaat dat het ingrijpt op de inhoudelijke manier van werken van de cliëntenraad is er nauwelijks nog sprake van werkelijke onafhankelijkheid," zegt een woordvoerder in een reactie. De Cliëntenraad Minima Hengelo noemt als voorbeeld de manier hoe de nieuwe verordening cliëntenparticipatie tot stand is gekomen. "Er zijn meer voorbeelden te geven, dat zullen we hier echter niet doen."

De gemeente zal binnenkort de nieuwe verordening Cliëntenparticipatie in werking stellen, waarna de nieuwe Cliëntenraden samengesteld gaan worden met cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers.

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht