bel redactie 074 - 256 66 99

CDA ontkent aantijgingen ProHengelo inzake aanbestedingsproces stadskantoor

De vragen die de CDA-fractie stelde tijdens de algemene beschouwingen op dinsdag 8 november jl. over de aanbesteding van de bouw van het nieuwe stadskantoor en de renovatie van het stadhuis hebben stof doen opwaaien. Het CDA vroeg het college van B en W om opheldering over de gang van zaken rond het aanbestedingsproces naar aanleiding van een brief die het college eind september aan de gemeenteraad heeft gestuurd. In die brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de vertraging die het aanbestedingsproces heeft opgelopen, doordat er inschrijvingen boven de door de gemeente vastgestelde plafondbedragen zijn ingediend.

Buitengesloten

In de uitzending van het programma Kwartetten op Radio Hengelo afgelopen zondag verweet raadslid Wiert Wiertsema (ProHengelo) het CDA over meer informatie te beschikken dan de overige fracties: “Bij de begrotingsbehandeling bleek dat het CDA pleitte voor aanpassing van de uitgangspunten van het ontwerp van het stadskantoor. Toen hoorden wij -raadsleden die niet tot de coalitie behoren- waar het gesprek in feite over gaat, want als je de uitgangspunten van een bouwwerk gaat veranderen, krijg je een heel ander gebouw. Daar zit men kennelijk nu met elkaar over te discussiëren. Wat weet het CDA wat de oppositiepartijen niet weten? Dat is de vraag en daarop kwam geen antwoord van het college. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat op het gemeentehuis iedereen nadenkt over de toekomst van het stadskantoor en dat een groot deel van de raad buitengesloten wordt van dat nadenken.”

Open vraag

CDA-fractievoorzitter Maureen Muller ontkent de aantijgingen van Wiertsema. “Ik heb een open vraag gesteld, omdat wij willen dat alles met betrekking tot het stadskantoor binnen de vastgestelde begroting blijft.” De CDA-fractie baseerde haar vragen op de eerdergenoemde brief van het college aan de raad. “Wij beschikken absoluut niet over meer informatie dan de oppositie”, aldus Muller.