bel redactie 074 - 256 66 99

CDA doet oproep aan college voor overleg uitvoering afvalbeleid

Het CDA roept het college van B en W op om binnen zes weken met alle betrokken partijen om de tafel te gaan zitten om de uitvoering van het afvalbeleid te bespreken. Gedacht moet worden aan partijen als Twente Milieu, afvalcoaches, ambtenaren, wethouders, betrokken burgers en raadsfracties.

Aanleiding is onder meer de stijgende onvrede van burgers die naar buiten komt naar aanleiding van het nieuwe afvalbeleid. De oproep van het CDA wordt gesteund door Marc ten Barge (D’66) en Onno Fiechter (VVD). “Als Raadslid is het onze taak om te luisteren naar onze inwoners en het college te controleren op uitvoering van vastgesteld beleid. Deze avond is noodzakelijk om meningen te kunnen vormen over de uitvoering," aldus CDA-fractievoorzitter Maureen Muller.

Vanaf 2018 gaat Hengelo omgekeerd inzamelen en moeten inwoners hun restafval zelf wegbrengen naar ondergrondse containers in hun wijk. Er is onbegrip en kritiek op de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd, waaronder de plaatsing van deze containers in de wijken en de overlast van zwerfafval. Ook is er een groep burgers dat de grijze container graag wil houden. Muller wil weten of dat mogelijk is. “Zijn er keuzeopties mogelijk voor inwoners die de OTTO willen behouden? Kan hier een kostenplaatje voor worden gemaakt als het uitgangspunt is ‘de vervuiler betaald’?”