bel redactie 074 - 256 66 99

Carintreggeland start pilot Beeldzorg; zorg op afstand via smartphone of tablet

Carintreggeland is gestart met de pilot Beeldzorg, een vernieuw­de vorm van zorg waarbij cliënten en thuisbegeleiders op afstand contact met elkaar hebben via een smartphone of tablet. De dienst is vergelijkbaar met Facetime of Skype; cliënten en zorgverleners zien en spreken elkaar via het beeldscherm. Carintreggeland onderzoekt de komende maanden of beeldzorg een aanvulling is op de gebruikelijke zorg die de instelling biedt.


Thuisbegeleider Hamoudi Jaafil is als eerste gestart met de pilot: “De komende maanden onderzoeken we of beeldzorg een aanvulling is op onze gebruikelijke zorg. We kijken of de kwaliteit omhooggaat en of de cliënt meer en beter de regie kan nemen. En op termijn zelfs zelf meer redzaam is."

Beeldzorg is volgens Jaafil een waardevolle toevoeging op de huisbezoeken. Is de cliënt bijvoorbeeld op vakantie en heeft die behoefte aan begeleiding? Dan neemt de cliënt de iPad / tablet mee en ontvangt op het vakantieadres begeleiding via beeldzorg.

Beeldzorg vervangt niet de thuisbegeleiding, die blijft. Tijdens de pilot wordt één contactmoment vervangen door beeldzorg. Uitgangspunt is ook dat beeldzorg geplande zorg is. Cliënten nemen niet zelf contact op met de begeleider. Na drie maanden wordt de pilot geëvalueerd. Daarna besluit de Raad van Bestuur of deze vorm van zorg binnen Carintreggeland ingezet gaat worden.