bel redactie 074 - 256 66 99

Cameratoezicht in binnenstad Hengelo bewijst waarde

Als het aan het college van B en W ligt, dan wordt ook de komende jaren gebruik gemaakt van cameratoezicht in de binnenstad van Hengelo en mogelijk zelfs uitgebreid. Uit de “Evaluatie cameratoezicht Hengelo 2013-2016” blijkt dat cameratoezicht in het centrum zijn waarde bewijst in het handhaven van de openbare orde in het uitgaansgebied. Het heeft een sterke preventieve werking en is voor de politie een waardevol instrument als repressief middel in geval van calamiteiten.

In de binnenstad van Hengelo zijn op diverse plekken camera’s geplaatst, waaronder de Beekstraat, hoek Pastoriestraat-Willemstraat-Marktstraat, Willemstraat-Langestraat, bij het stadhuis en de Marktsteeg. De afgelopen jaren zijn camerabeelden meerdere keren gebruikt voor opsporing van daders van vooral ernstige geweldsincidenten. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd zich uit te spreken over de inzet van cameratoezicht in de periode 2017 - 2021 en met aanbevelingen te te komen over verplaatsing en mogelijk uitbreiding van het aantal cameraposities.

(Foto: gemeente Hengelo)