bel redactie 074 - 256 66 99

BurgerBelangen: Overlast onderhoud sluizen Twentekanaal beperken

Gepubliceerd op: 15/11/2015

Rijkswaterstaat wil in 2017 groot onderhoud plegen aan de sluizen bij Hengelo en Delden. Dat houdt in dat gedurende een periode van 35 dagen geen scheepvaarverkeer mogelijk is. BurgerBelangen in Hengelo maakt zich zorgen over de gevolgen daarvan en heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld. 


Bedrijven die afhankelijk zijn van aan- en afvoer via het kanaal lijden daardoor volgens de fractie een schade van naar schatting 6 miljoen euro. „Om nog maar niet te spreken van de enorme extra druk op ons wegennet. Om het transportvolume te compenseren zijn er 42.000 extra vrachtwagenbewegingen nodig. Dit zijn 1.200 vrachtwagens per dag”, aldus Evertzen.  BurgerBelangen wil van het college in Hengelo weten of de verkeersveiligheid in gevaar komt en welke voorzorgsmaatregelen de gemeente wil nemen. Ook wil het dat het college druk uitoefent op Rijkswaterstraat om de overlast door onderhoud aan de sluizen in het Twentekanaal tot een minimum te beperken.


‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht