bel redactie 074 - 256 66 99

BurgerBelangen: "Maak parkeren het eerste uur gratis"

Als het aan BurgerBelangen ligt, dan wordt parkeren het eerste uur gratis op speciale plekken in de binnenstad. De lokale partij vindt het idee voor Shop & Go parkeerplaatsen waar bezoekers in het centrum een half uurtje gratis kunnen parkeren een mooi gebaar, zeker naar de ondernemers van de binnenstad. De partij is echter kritisch en denkt dat een half uur gratis parkeren en de strikte aankondiging ‘bekeuren bij overtreden’, het tegengestelde effect heeft op de bezoeker van de binnenstad.

Het idee voor de Shop & Go parkeerplaatsen komt uit de koker van het college van B & W en staat in de concept-Kadernota 2018-2021. Daarover wordt op 18 juli een definitief besluit genomen bij behandeling van de nota. BurgerBelangen vindt dat een binnenstad die het zwaar heeft, elke hulp goed gebruiken en is van mening dat gratis parkeren het centrum een impuls geeft. In een brief aan het college van B en W heeft de partij dan ook gevraagd te overwegen om álle parkeerplekken op het maaiveld het eerste uur gratis te maken. Je haalt wel een kaartje maar het eerste uur kost je niets. Pas als je langer dan één uur parkeert gaat de meter lopen. Als je twee uur wilt parkeren betaal je dus alleen het tweede uur."