bel redactie 074 - 256 66 99

Brede steun voor Spoorfietsen als aanjager voor de stad

Gepubliceerd op: 05/11/2018

Brede steun voor Spoorfietsen als aanjager voor de stad

Het spoorfietsenbedrijf bewijst na drie jaar een toeristisch blijvertje te zijn in Hengelo. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat het project een brede aanjager kan zijn voor de stad. De ChristenUnie zal dinsdag daarom tijdens de begrotingsbehandeling een motie indienen mede namens ProHengelo, GroenLinks, PvdA, BurgerBelangen, CDA en LokaalHengelo om de initiatiefnemers te ondersteunen in de doorontwikkeling van Spoorfietsen. Naar verluidt zal ook de PVV de motie steunen.

De politieke partijen dragen het college op om voor het spoorfietsen 25.000 euro te reserveren in de begroting van 2019 en dit ten laste te brengen van de algemene reserve. Dit bedrag moet een verdere ontwikkeling en samenwerking tussen organisaties in het gebied stimuleren. De komende jaren moet dat leiden tot de realisatie van een project met een totale investering van 200.000 tot 250.000 euro. Het project kan initiatieven in het gebied verder met elkaar verbinden en spoorfietsbezoekers naar de Hengelose binnenstad trekken.

De komende jaren willen de initiatiefnemers het Spoorfietsen verder uitbouwen, onder andere door het behoud en herbestemmen van een tweetal iconische zoutboortorens als luxe trekkershutten. Ook is het de bedoeling om de spoorlijn met 300 meter te verlengen, met daarop een oude zoutwagon uit 1956 die geschikt wordt gemaakt voor kortdurend verblijf. Inmiddels heeft Rail Pleasure, het bedrijf achter Spoorfietsen, de gemeente Hengelo verzocht om het bestemmingsplan daarvoor te wijzigen. Die wijzigingsprocedure wordt nu opgestart.

Spoorfietsen heeft in 2018 een goed seizoen achter de rug. Steeds meer mensen boeken een fietstochtje over het oude spoortracé van de AKZO in Twente, blijkt. Dit jaar al bijna 8000 mensen. Daarmee heeft de attractie veertig procent meer bezoek getrokken dan in 2017.

Foto: Tjeerd Derkink

‹ Terug naar lokaal nieuws uit hengelo overzicht